Die storie agter Imagine

Ek het die song “Imagine” oorspronklik geskryf om die visie van ‘n jeuggroep vas te vang in woorde. Soos wat ek daaroor begin bid het, het die Here vir my ‘n visie gegee vir ons land. Ek het donderwolke gesien wat begin saampak oor ‘n kurkdroë woestynland. Die grond was so droog dat dit diep gekraak was soos kleigrond word as dit droog word. Dit was vir my of die Here vir my in daardie oomblik gevra het: ”Sien jy die wolke? Sien jy die weerlig? Sien jy al die wolkbreuk wat ek voorberei vir dié woestynland?”

Ons land is ‘n woestynland. In ‘n tyd van nog groter onsekerheid oor die politieke toekoms, knaende infrastruktuur probleme, xenophobia en voortdurende misdaad, is dit so maklik om hoop te verloor. Ons probeer hard om nie negatief te word nie, ignoreer soms eerder die nuus as om te luister. Maar bid ons nog vir ons land? Vra ons nog vir God om Sy reën te stuur en glo ons dat Hy dit sal doen?

Ek is oortuig daarvan God wil hê ons moet weer begin hoop, begin droom saam met Hom. Weer begin bid vir Sy liefdesreën om te val in die woestynland. Ja, ek sal my hande uit my sakke haal en saam met God begin droom van ‘n land genees, ‘n land met hoop.

English translation:

I started writing the song, “Imagine” as a vision statement for a youth group. But the more I prayed about it, the more I became convinced that the vision God was imparting to me was for our country as a whole. While I prayed, God showed me dark gray rain clouds forming over a parched, cracked desert land. It had deep cracks like clay ground forms when it dries. It was as if God was asking me “Do you see the clouds? Do you see the lightning? Can you see the rainstorm I’m preparing for this desert land?”

 

Our country is a desert land. In a time of even more uncertainty about the political future, growing infrastructure problems, xenophobia and ever present crime, it is so easy to lose hope. We try hard not to become negative, rather ignoring the news than listening. But do we still pray for our country? Are we still asking God to send His rain and do we trust Him to do so?

 

I am convinced that God wants us to hope again, to dream with Him. He wants us to pray for His rain of love to drench this desert land. Yes, I will take my hands out of my pockets and imagine with God a country healed, a country with hope.

 

2 thoughts on “Die storie agter Imagine

  1. jane flack says:

    i loved your beautiful song and believe it is God’s heart calling out to all of us in South Africa. God is asking us if we will dare to dream and see as He sees. Will we call the things that are not as if they were. Will we summon the dry bones to life. South Africa, a land of beauty full of joy laughter and peace. A land where Jesus Christ is King.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s